Case Fujitsu g31- E5300-Ram 2G-HDD 80G

Nhà sản xuất: Đồng Bộ Fujitsu

Mã sản phẩm: Fujitsu G31

Tình trạng: Còn hàng

Giá: 1.400.000VNĐ
Trước Thuế: 1.400.000VNĐ
Số lượng: