Đồng Bộ Fujitsu

Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

Case Fujitsu g31- E5300-Ram 2G-HDD 80G

1.400.000VNĐ Trước Thuế: 1.400.000VNĐ
0

FUJITSU G31 Case đồng bộ của nhật bền bỉ ổn định thích hợp với dân văn phòng. - Main G31 Intel sk 7.....

Case Fujitsu G31- E7400-Ram 2G-HDD 160G

1.500.000VNĐ Trước Thuế: 1.500.000VNĐ
0

FUJITSU G31 Case đồng bộ của nhật bền bỉ ổn định thích hợp với dân văn phòng. - Main G31 Intel sk 7.....

Xác Fujitsu D5260

750.000VNĐ Trước Thuế: 750.000VNĐ
0

Xác Đồng bộ Fujitsu D5260, D5270, D5280: - Chipset Intel G31 - Vga Onboard 384mb - Hỗ Trợ T.....

Xác Fujitsu D5270

750.000VNĐ Trước Thuế: 750.000VNĐ
0

Xác Đồng bộ Fujitsu D5260, D5270, D5280: - Chipset Intel G31 - Vga Onboard 384mb - Hỗ Trợ T.....

Xác Fujitsu D5280

750.000VNĐ Trước Thuế: 750.000VNĐ
0

Xác Đồng bộ Fujitsu D5260, D5270, D5280: - Chipset Intel G31 - Vga Onboard 384mb - Hỗ Trợ T.....

Xác Fujitsu D5280 D5270 D5260

750.000VNĐ Trước Thuế: 750.000VNĐ
0

Xác Đồng bộ Fujitsu D5260, D5270, D5280: - Chipset Intel G31 - Vga Onboard 384mb - Hỗ Trợ T.....

Xác Fujitsu D5290

750.000VNĐ Trước Thuế: 750.000VNĐ
0

Xác Đồng bộ Fujitsu D5290, D5260, D5270, D5280: - Chipset Intel G31 - Vga Onboard 384mb - H.....